🐰Junipo系列年中活动

🔆做夏日里最耀眼的景色🔆

活动时间:6.1-6.15

=======================

活动价格:单副80元包邮送盒

          两副150元包邮送盒送赠品赠完为止

          (不要赠品减10元备注)

赠品:前100名赠送爱敬中样套盒

          前100-200名赠送赫拉小样套盒

          前200-500名赠送爱敬卸妆乳中样

款式度数:0-800

活动款式:🍒荔枝巧/🍑蜜桃粉/🍋青柠绿/🌅薄雾棕/🌫薄雾灰


Junipo系列年中活动  做夏日里最耀眼的景色-百视美瞳网


Junipo系列年中活动  做夏日里最耀眼的景色-百视美瞳网