ANTO  6月夏日活动

168元买一送一  送一个伴侣盒    

258元包邮两副送盒    

320元包邮3副送盒

一副可以售后一只,随机无售后

售后时间:15天

活动时间:6.1-6.30

全国包邮!

代理价:

85元买一送一  送一个伴侣盒    

120元包邮两副送盒    

150元包邮3副送盒

(PS:只有单副活动才送随机哦)


ANTO  6月夏日活动-百视美瞳网