I-dol “六一活动”

代理价:

方案一:85元买一随机送一副  ( 送一个盒子)

       

         120元包邮两副送盒    

        

         150元包邮3副送盒

        

(PS:只有单副活动才送随机哦)

方案二:90元买一随机送一副(送两个盒子)        

        

        130元包邮任选两副+随机一副 (送盒子)


I-dol “六一活动”-百视美瞳网